Vår tjeneste Artikler Om oss Kontakt Bestill samtale Logg inn

Nyttige tips som hjelper din virksomhet å få JA på søknad om penger fra det offentlige

Vi har samlet de beste rådene fra våre kunder som til sammen har fått over kr 500.000 i støtte! 
De fleste har fått støtte gjennom noe som heter «Bedriftsintern opplæring» gjennom fylkeskommunen.
 
Og her er det 7 beste rådene for deg som ønsker å søke denne støtten:
 
  1. Har du tapt penger på grunn av Korona? Få det fram!
  2. Få fram hvordan forståelsen av digitale verktøy er det noe som hjelper virksomheten din å nå ut til folk
  3. Forklar hvorfor støtten vil være så viktig for virksomheten og hva det vil føre til i etterkant
  4. Vær på hugget - ring og mail saksbehandler. «Jeg var på hugget! Ringte saksbehandler og fikk pratet med han flere ganger. Vet ikke om det var essensielt, men bidro nok til noe positivt”, sa en av kundene våre.
  5. Budsjetter høyt og legg av mye egentid til gjennomføring. «Så budsjetterte jeg høyt og la av masse egentid til å gjennomføre. Nevnte også at dette er noe jeg skal få til uansett, men at litt hjelp akkurat nå kunne effektivisert prosessen mye, og ville gi meg tid til å gjøre det ordentlig.»
  6. Søk flere støtteordninger til samme prosjekt. Det som er felles for de aller fleste ordningene er at prosjektene ikke fullfinansieres, dvs. det er lurt å søke flere støtteordninger til samme prosjekt. Noen har en prosentvis fordeling på hvor mye man kan søke.
  7. Søk på nytt hvis du får avslag. Hvis du får avslag, kan du ringe og spørre hvorfor og så søke en gang til. Det er flere som har fått støtte på andre forsøk
 
Andre støtteordninger
 
Her er noen tips til støtteordninger:
 
- Mange har økt sine potter pga av korona, og noen er nyoppretta som følge av pandemien:
 
1) BIO (Bedriftsintern Opplæring)
Små bedrifter har ingen søknadsfrist, den er åpen. Søk om dette på nettsiden til fylkeskommunen du bor i.
 
2) Regionale utviklingsmidler. Her krysser man av for fylket sitt og kan velge mellom mange ordninger, ofte for hver enkelt kommune - og da gjerne koronamidler: regionalforvaltning.no
 
3) Kommunene har ofte ulike ordninger. Det kan variere for hver enkelt kommune hva man kan søke støtte til. Det kan være lurt å gå inn på hjemmesida til sin egen kommune og skrive inn søkeordet "Tilskudd». Eller så kan man finne riktig kontaktperson for sin "kategori"/bransje, ringe og spørre om hvilke ordninger de har for sitt prosjekt.
 
4) Innovasjon Norge, innovasjonnorge.no
 
5) Sparebankstiftelsen Sparebank1 SMN: sparebankstiftelsen.no
Sjekk også andre stiftelser, eks. DnB
 
6) Ulike Næringsfond - som man finner under regionalforvalrning.no
 
7) Legathåndboka. legathåndboka.no - her finner man mange forskjellige fond og legat
 
Tusen takk til våre kunder som har bidratt med super informasjon og spesielt deg Jorid :)
 
Hilsen André Ediassen
Co-founder av .basic
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.